Sąsiedzka Moc

Ruszył drugi etap akcji Sąsiedzka Moc – głosowanie w sklepach. W pierwszym etapie akcji zebrano ponad 1300 zgłoszeń. Nasza fundacja przeszła do drugiego etapu.

Spośród zgłoszonych projektów wybrano te, które zakwalifikowały się do drugiego etapu akcji, czyli głosowania w sklepach. By zagłosować, należy zrobić zakupy za minimum 50 zł i odebrać kartę do głosowania przy kasie. Z projektów przedstawionych na karcie należy wybrać jeden, zaznaczając go krzyżykiem, a następnie wypełnioną kartę wrzucić do urny ustawionej w sklepie (głosujemy oczywiście na naszą fundację:)).

Lista sklepów biorących udział w akcji jest ograniczona i znajduje się tutaj https://sasiedzkamoc.netto.pl/

Projekty, które uzyskają najwięcej głosów, otrzymają wsparcie finansowe w kwocie 10 000 zł. 5 z nich, decyzją komisji programu, uzyska dofinansowanie o wysokości 30 000 zł!

We wszystkich sklepach z danego rejonu głosowanie odbywać się będzie na te same projekty. Nasz rejon to REJON NR 8 (ul. Rajska 10, ul. Rakoczego 13, ul. Warszawska 19, ul Świętokrzyska 50 w Gdańsku ).

 

Aby wziąć udział w głosowaniu należy:

  1. Zrobić zakupy za minimum 50 zł w jednym ze sklepów Netto biorącym udział w akcji,
  2. Odebrać przy kasie kartę do głosowania (jeden paragon, niezależnie od kwoty na paragonie powyżej 50 zł, oznacza otrzymanie jednej karty do głosowania),
  3. Wypełnić kartę – aby głos był ważny, należy zaznaczyć tylko jeden projekt znajdujący się na karcie,
  4. Wypełnioną kartę wrzucić do specjalnej urny znajdującej się w sklepie.