Zarząd fundacji

Katarzyna Emilia Brożek, Prezes Fundacji 3maliny

Magdalena Hanna Sumiła, Sekretarz Fundacji 3maliny