Kontakt

Fundacja 3Maliny

nr tel. 726 022 387; e-mail: kontakt@3maliny.pl

ul. Potęgowska 6d/16, 80-174 Gdańsk, Polska

KRS 0000791740; NIP 5833360334

Jeżeli chcesz wesprzeć nasze działania możesz dokonać przelewu na konto naszej Fundacji

nr konta: 49 1240 5442 1111 0010 9142 2115